>נדל"ן בארה"ב וקנדה להשקעה
נדל"ן בארה"ב וקנדה להשקעה הגשמה 2018-03-27T15:40:30+00:00

נדל"ן בארה"ב וקנדה להשקעה עם הגשמה

המציאות הכלכלית, הריבית הנמוכה והעלייה במחירי הנדל”ן בישראל גורמת למשקיעים רבים, מוסדיים ופרטיים, לבחון אפשרויות השקעה בחו"ל, ובעיקר מגלים עניין בעולם השקעות נדל"ן בארה"ב וכן השקעות נדל"ן בקנדה. בדיוק למטרה זו הוקמה קרן הגשמה – קרן השקעות פרטית ורבת מוניטין, שמאחוריה כ-250 השקעות נדל"ן בארה"ב ובאירופה.

הגשמה מתגאה בוותק ארוך שנים וניסיון מקצועי רב ומתמחה באיתור השקעות נדל"ן בארה"ב, תוך מתן אפשרות למספר מסלולי השקעה המותאמים אישית לסוגים ולמאפיינים שונים של משקיעים. הגשמה מנהלת מגוון השקעות נדל"ן בארה"ב , בהן במנהטן, אטלנטה, פלורידה וערים נוספות ברחבי ארה”ב וקנדה.

בשל העובדה שהשקעות נדל"ן בישראל הפכו לפחות אטרקטיביות, בשל מיעוט הזדמנויות, מחירים גבוהים ותשואות יחסית נמוכות –  מחפשים משקיעים  – מוסדיים ופרטיים – הזדמנויות חדשות להשקעה, ובוחנים כל העת השקעות נדל"ן בארה”ב ובקנדה. שווקים אלו מהווים חלופה אטרקטיבית שקורצת למשקיעים רבים, המוצאים בהם הזדמנויות השקעה בנדל"ן בארה"ב, שיניבו עבורם אפשרות לתשואה גבוהה ואטרקטיבית, תוך מקסום פוטנציאל הרווח הגלום בה.

אחד מהיתרונות הבולטים של השקעות נדל"ן בחו"ל בכלל, ובהשקעות נדל"ן בארה"ב ובקנדה בפרט, נעוץ במחירי הדירות והנכסים המוצעים להשקעה, שלא פעם זולים יותר בחו"ל. יתרון נוסף ומשמעותי הוא שבחלק לא מבוטל של השקעות נדל"ן בארה"ב סכום ההשקעה הראשוני הנדרש עשוי להיות נמוך משמעותית ביחס להשקעות נדל"ן בארץ.

יתרונות אלו מאפשרים למשקיעים ליהנות מהשקעה בעלת פוטנציאל רווח גבוה, תוך אפשרות לזכות בתשואה אטרקטיבית. יתרון נוסף הנזקף לביצוע השקעות נדל"ן בארה"ב ובקנדה הוא מדיניות מיסוי מקלה וגמישה יותר ביחס לישראל, דבר שיכול להקל משמעותית על תהליך ההשקעה ועל מקסום הרווחים העתידיים.

למרות היתרונות הרבים הגלומים בעולם השקעות נדל"ן בארה”ב וקנדה, עדיין מדובר בתהליך הדורש היכרות מעמיקה עם שוק השקעות הנדל"ן העולמי, וכן הבנה יסודית בכל ההיבטים הבירוקרטיים של השקעות נדל"ן בארצות הברית ובקנדה.

הצטרפו להצלחה

ההשקעות בפרויקטים כרוכות בסיכון. גורמי הסיכון העיקריים הינם: סיכוני ריבית, סיכונים מקרו-כלכליים במדינת הנכס, האטה כללית בכלכלה במדינת הנכס, זמינות ועלות אשראי, סיכונים הקשורים ביזם וסיכוני שער חליפין. בהשקעה על-פי תשקיף, יש לעיין בגורמי הסיכון המפורטים בתשקיף ההנפקה. בהשקעה שאינה על פי תשקיף, פנה למנהל ההשקעות לקבלת הבהרות בדבר גורמי הסיכון.

הערכות הגשמה בדבר תשואות צפויות מבוססות על התכנית העסקית לכל פרויקט ואין ודאות כי יתממשו. לפרטים בדבר חישוב ממוצע התשואה, ראו סעיף 7.1.2 לתשקיף הגשמה טקסס האנטסוויל 1006 אל פי.

מלאו פרטיכם ותוכלו להתעדכן בהשקעות בזמן אמת, ללא עלות וללא התחייבות:שדה חובה*