>>בבואנו לבחון השקעות

חשוב לבחון פרמטרים איכותיים ואת תנאי השוק באזור ההשקעה

לירן רובין

אנליסט בכיר

בבואנו לבחון השקעות ריאליות, ובייחוד השקעות בנדל"ן, חשוב לבחון פרמטרים איכותיים ואת תנאי השוק באזור ההשקעה לא פחות מאת המספרים של הנכס עצמו. כך, למשל, חשוב להבין מיהו היזם בעסקה ומהו ניסיונו בתחום והאם אופי הנכס מתאים לשכונה.

בית פרטי באזור של בנייה רוויה או נכס יוקרתי בשכונה בעלת דירוג סוציו-אקונומי נמוך עלולים להוות השקעה פחות מוצלחת.

הגשמה 2019-09-22T14:40:01+00:00
$.fn.wpcf7OnloadRefill=function(){};