>>שלמה המלך אמר "טובים השניים מן האחד והחוט המשולש לא במהרה ינתק"

השקעה משותפת של מספר משקיעים יחד יש מספר רב של יתרונות שלא קיימים בהשקעה של אדם יחיד

אבי כץ

נשיא ומייסד

שלמה המלך אמר "טובים השניים מן האחד והחוט המשולש לא במהרה ינתק" – אמרה זו נכונה על כל רובדי החיים ובטח בעולם ההשקעות.

להשקעה משותפת של מספר משקיעים יחד יש מספר רב של יתרונות שלא קיימים בהשקעה של אדם יחיד. למשל: היכולת הכלכלית המשותפת לקיים בחינה ובדיקה קפדנית של ההשקעה, השקעה קבוצתית של סכום גבוה המעניקה כוח משותף להגדלת ושמירת זכויות המשקיעים והמאפשרת פיזור רחב וצמצום הסיכון. זה הרעיון שעמד מאחורי הקמת הגשמה, לאפשר למשקיעים פרטיים להשקיע ביחד סכומים נמוכים המצטרפים לסכום גבוה ולהיכנס למגרש של המשקיעים הגדולים.

הגשמה 2019-09-16T11:37:17+00:00
$.fn.wpcf7OnloadRefill=function(){};