Project Description

רכישת שני בניינים, הריסתם והקמת בניין מגורים בן 11 קומות הכולל 46 דירות ושטח ציבורי, ומכירתם.

308-310 West 133rd, West Harlem, New York, NY, USA

שנת תחילת הפרויקט

2016

הון עצמי שגויס

$3,179,100

משך פרויקט צפוי

32 חודשים

תשואה שנתית צפויה

20.40%

על האזור

שכונת West Harlem ממוקמת צפונית לאוניברסיטת קולומביה. השכונה נגישה – עוברים בה קווי תחבורה ציבורית רבים והיא ממוקמת במרחק מספר תחנות סבווי מסנטרל פארק, Upper East Side וריברסייד פארק.

על היזם

וי בלקני עוסק במיזמי נדל”ן שונים הכוללים השבחה והסבה של מבנים ומכירתם, הקמת פרויקטים חדשים ועוד. מר בלקני מעורב בצורה מעמיקה בכל שלבי הפרויקט – החל מניהול יומי וכלה בפיקוח והפעלת קבלני משנה.

ההזדמנות העסקית

רכישת שני בניינים, הריסתם והקמת בניין מגורים בן 11 קומות הכולל 46 דירות ושטח ציבורי, ומכירתם.

פרויקטים אחרים על ידי היזם