גיוס הון למטרת העמדת הלוואות ל3 פרויקטים של תמ"א 38/1

פרויקט נדל''ן להשקעה

>, השקעות בישראל 2020, השקעות, השקעות בישראל>גיוס הון למטרת העמדת הלוואות ל3 פרויקטים של תמ"א 38/1
גיוס הון למטרת העמדת הלוואות ל3 פרויקטים של תמ"א 38/1 Hagshama 2020-08-11T13:05:57+03:00

Project Description

מהות הפרויקט: העמדת מימון ל3 פרויקטים של התחדשות עירונית בראשל"צ ופ"ת.
 .
סכום השקעה מינימלי: 160,000 ₪
.
שנת תחילת הפרויקט: 2020
.
משך זמן ההלוואות הצפוי: 24-27 חודשים בלבד.
.
סכום ההלוואות נחלק בין 3 פרויקטים,
במטרה ליצור פיזור מושכל ולהקפיד על עקרונות האיזון ביחסי סיכון/סיכוי.

על האזור

הפרוייקטים ממוקמים בשכונות פופולאריות, באזורי ביקוש אורבניים במרכז הארץ:

  • טיומקין 19, ראשון לציון
  • היהלום 19, פתח-תקווה
  • קפלינסקי 12, ראשון לציון

על היזם

י.הגשמה יזמות בע"מ וקבוצת אדלר.
החברות מתמחות בייזום וביצוע של פרויקטים
של תמ"א 38 באיזורי ביקוש בישראל.
זהו שיתוף הפעולה ה3 של שתי החברות.

י.הגשמה יזמות בע"מ* תהיה שותפה בפרויקט, תפקח באופן שוטף על התקדמות הפרויקטים וכן תהיה בעלת זכויות חתימה בחשבונות הפרויקטים.

*י. הגשמה יזמות הנה חברה הקשורה בעקיפין לשותף הכללי המנהל את שותפות המשקיעים, ובשל היותה שותפה בפרויקטים, תהיה זכאית לכספים שיתקבלו מהפרויקטים בהתאם לתכנית העסקית, ועל כן עלול להיווצר ניגוד עניינים בין פעילותה לבין השותפות והשותף הכללי המנהל את השותפות.

ההזדמנות העסקית

  • פיזור חלוקת סכום ההשקעה בין 3 פרויקטים.
  • הדירות ב3 הפרויקטים חתומות על ידי מספר הדיירים הדרוש לקידומם.
  • בטוחות שעבוד זכויות כמקובל בפרויקטים מסוג זה.

*אזהרה: תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך הפרויקט מתבססים על תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש, אינן בשליטת הגשמה ו/או המשקיעים, ועלולים להיות שונים מהותית מהמפורט לעיל, בין היתר, כתלות בהתפתחות העסקה ותנאיה. ההשקעה בפרויקטים טומנת בחובה סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה. האמור לעיל מהווה הצגה עקרונית וכללית בלבד של הפרויקט ויהווה בסיס למשא ומתן מפורט ולקבלת פרטים נוספים למשקיעים שיעברו לשלב הנוסף בלבד. מודגש כי האמור במצגת זו אינו מהווה הצעה להשקעה. כל השקעה תעשה לכל היותר על ידי 35 חברים במאגר שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15 ב לחוק ניירות ערך. בהתאם לכך, התנאים הסופיים של ההשקעה בישות המשפטית המשקיעה בנכס יקבעו מול 35 המשקיעים הסופיים (כמפורט בסעיף 15 א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) באופן פרטני במסגרת של הליך משא ומתן אישי. ההתקשרות עם המשקיעים תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם ובכפוף למשא ומתן עימם, אשר ינוהל לפי סדר פנייתם לחברה ומילוי שאלון ושליחתו לחברה. הרווח ומשך הפרויקט עלולים להיות שונים מהותית מן המפורט במצגת, ואף להגיע לכדי אובדן מלוא כספי ההשקעה.

להשקעות פתוחות נוספות: