Murray, ולדוסטה, ג'ורג'יה – אקזיט אוקטובר 2018

פרויקט נדל''ן להשקעה שהושלמה

>>>>Murray, ולדוסטה, ג'ורג'יה – אקזיט אוקטובר 2018
Murray, ולדוסטה, ג'ורג'יה – אקזיט אוקטובר 2018 Hagshama 2019-11-17T15:23:55+02:00

Project Description

Murray, ולדוסטה, ג'ורג'יה – אקזיט אוקטובר 2018

שנת תחילת הפרויקט

2018

36 חודשים

24 חודשים

השקעות הנדל''ן אינן נזילות, תוצאות העבר אינן אינדיקציה להצלחות עתידיות.

על האזור

קנזס סיטי, העיר הגדולה ביותר במדינת מיזורי, ממוקמת במפגש הנהרות קנזס ומיזורי בארה”ב לצד קנזס סיטי של מדינת קנזס. קנזס סיטי היא אחת הערים המתוירות במיזורי ואפשרויות הבילוי בה רבות.

על היזם

ההזדמנות העסקית

פרויקטים אחרים על ידי היזם