הזדמנות השקעה במתחם מולטיפמילי מניב בתפוסה גבוהה Florida

פרויקט נדל''ן להשקעה

>, השקעות בארה״ב 2020, השקעות, השקעות ארה"ב>הזדמנות השקעה במתחם מולטיפמילי מניב בתפוסה גבוהה Florida
הזדמנות השקעה במתחם מולטיפמילי מניב בתפוסה גבוהה Florida Hagshama 2021-02-02T21:58:25+02:00

Project Description

מהות העסקה: רכישת נכס מניב, השבחה ומכירה
 .
סוג הנכס: נכס MultiFamily הכולל 117 יחידות דיור ושטחים משותפים
.
צפי לתזרים רבעוני שוטף!*
.
שנת תחילת הפרויקט: 2020
.
משך הפרויקט הצפוי: כ-36 חודשים

*החלוקה מוגבלת בסכום וכפופה לתזרים מזומנים פנוי של חברת הנכס, ולאחר תשלום הריבית השוטפת למסלול המימון. הרבעונים הראשונים לאחר רכישת הנכס צפויים להתאפיין בתזרים נמוך,לפיכך לא צפוי תזרים משמעותי אם בכלל למסלול ההון בתקופה זו.

על האזור

מיקום: אורנג' פארק, פרבר המצוי 23 דקות בלבד ממרכז העיר ג'קסונוויל, העיר הגדולה בפלורידה. זו מאופיינת באיכות חיים גבוהה, מערכת חינוך מצוינת וצמיחה עקבית בתעסוקה. הללו עודדו הגירה חיובית משמעותית לאזור ויצרו תנופה מרשימה בשוק הנדל"ן המקומי.

על היזם

החברה היזמית TORO Real Estate Partners: בעלת ניסיון עשיר בנדל"ן והתמקצעות ספציפית בנכסים באזור. ליזמים שיתוף פעולה מתמשך עם חברת ניהול מקומית, המנהלת עבורם את הנכסים בפלורידה (כולל נכסים באזור).

ההזדמנות העסקית

עסקה עם פוטנציאל השבחה גבוה: צפי להעלאת מחירי השכירות בנכס אחרי שיפוץ והשבחה בדירות ובשטחים המשותפים במתחם: מועדון הדיירים, חדר הכושר, איזור הברביקיו והבריכה.

*אזהרה: תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך הפרויקט מתבססים על תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש, אינן בשליטת הגשמה ו/או המשקיעים, ועלולים להיות שונים מהותית מהמפורט לעיל, בין היתר, כתלות בהתפתחות העסקה ותנאיה. ההשקעה בפרויקטים טומנת בחובה סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה. האמור לעיל מהווה הצגה עקרונית וכללית בלבד של הפרויקט ויהווה בסיס למשא ומתן מפורט ולקבלת פרטים נוספים למשקיעים שיעברו לשלב הנוסף בלבד. מודגש כי האמור במצגת זו אינו מהווה הצעה להשקעה. כל השקעה תעשה לכל היותר על ידי 35 חברים במאגר שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15 ב לחוק ניירות ערך. בהתאם לכך, התנאים הסופיים של ההשקעה בישות המשפטית המשקיעה בנכס יקבעו מול 35 המשקיעים הסופיים (כמפורט בסעיף 15 א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) באופן פרטני במסגרת של הליך משא ומתן אישי. ההתקשרות עם המשקיעים תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם ובכפוף למשא ומתן עימם, אשר ינוהל לפי סדר פנייתם לחברה ומילוי שאלון ושליחתו לחברה. הרווח ומשך הפרויקט עלולים להיות שונים מהותית מן המפורט במצגת, ואף להגיע לכדי אובדן מלוא כספי ההשקעה.

להשקעות פתוחות נוספות: