הזדמנות השקעה במתחם מולטיפמילי מניב Columbus , Ohio

פרויקט נדל''ן להשקעה

>, השקעות בארה״ב 2020, השקעות, השקעות ארה"ב>הזדמנות השקעה במתחם מולטיפמילי מניב Columbus , Ohio
הזדמנות השקעה במתחם מולטיפמילי מניב Columbus , Ohio Hagshama 2020-07-16T18:23:49+03:00

Project Description

מהות העסקה: רכישה, השבחה ומכירת מתחם מולטיפמילי מניב באוהיו, ארה"ב, הכולל 264 יחידות דיור ושטחים משותפים. עבודות השיפוץ ביחידות הדיור בנכס כבר בעיצומן. כחצי שנה בלבד לאחר מכירת הנכס לחברה היזמית הנוכחית ולמרות מורכבות התקופה, נמצא שיעור התפוסה בנכס במגמת עליה. מגמת עלייה דומה רואים גם בגובה דמי השכירות הנגבים מהדיירים.
 .
סוג הנכס: נכס MultiFamily הכולל 264 יחידות דיור ושטחים משותפים
.
.
שנת תחילת הפרויקט: 2020
.
משך הפרויקט הצפוי: כ-36 חודשים

על האזור

מיקום: הפרויקט מצוי במרחק של 14 דק נסיעה ממרכז העיר קולומבוס וכ-15 דק נסיעה משדה התעופה "John Glenn Columbus International airport". הנכס גובל ב- Noe-Bixby Park ומצוי בסמוך למתחמי תעסוקה, חינוך ופנאי ואזורים מסחריים.

על היזם

החברה היזמית TORO Real Estate Partners: בעלת ניסיון עשיר בנדל"ן והתמקצעות ספציפית בנכסים באזור. ליזמים שיתוף פעולה מתמשך עם חברת ניהול מקומית, המנהלת עבורם את הנכסים בפלורידה (כולל נכסים באזור).

ההזדמנות העסקית

עסקה עם פוטנציאל השבחה גבוה: צפי להעלאת מחירי השכירות אחרי שיפוץ בדירות הנכס ובשטחים המשותפים כגון: מועדון הדיירים, חדר הכושר, איזור הברביקיו והבריכה. בנוסף מתכנן היזם לשפר את ניהול תפעול הנכס ואיכות הגבייה ולהעלות את שיעור התפוסה.

*אזהרה: תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך הפרויקט מתבססים על תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש, אינן בשליטת הגשמה ו/או המשקיעים, ועלולים להיות שונים מהותית מהמפורט לעיל, בין היתר, כתלות בהתפתחות העסקה ותנאיה. ההשקעה בפרויקטים טומנת בחובה סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה. האמור לעיל מהווה הצגה עקרונית וכללית בלבד של הפרויקט ויהווה בסיס למשא ומתן מפורט ולקבלת פרטים נוספים למשקיעים שיעברו לשלב הנוסף בלבד. מודגש כי האמור במצגת זו אינו מהווה הצעה להשקעה. כל השקעה תעשה לכל היותר על ידי 35 חברים במאגר שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15 ב לחוק ניירות ערך. בהתאם לכך, התנאים הסופיים של ההשקעה בישות המשפטית המשקיעה בנכס יקבעו מול 35 המשקיעים הסופיים (כמפורט בסעיף 15 א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) באופן פרטני במסגרת של הליך משא ומתן אישי. ההתקשרות עם המשקיעים תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם ובכפוף למשא ומתן עימם, אשר ינוהל לפי סדר פנייתם לחברה ומילוי שאלון ושליחתו לחברה. הרווח ומשך הפרויקט עלולים להיות שונים מהותית מן המפורט במצגת, ואף להגיע לכדי אובדן מלוא כספי ההשקעה.

להשקעות פתוחות נוספות: