Project Description

פרויקט נדלן להשקעה בברוקלין ניו יורק – Greenpoint

רכישת בנין מגורים בן 3 קומות, שיפוץ והוספת 5 קומות נוספות, כך שהוא יכלול 12 דירות יוקרה וחנות. לאחר תום השיפוץ יימכרו הדירות והחנות.

977 Manhattan Ave Brooklyn, New York, NY 11222, USA

שנת תחילת הפרויקט

2015

הון עצמי שגויס

$3,060,000

משך פרויקט צפוי

24 חודשים

תשואה שנתית צפויה

23.73% – 25.08%

על האזור

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

שכונת Greenpoint היא הצפונית ביותר ברובע ברוקלין. עם תוכנית מתאר חדשה ושיפור תשתית התחבורה הציבורית בשכונה, היא חווה פריחה מתמשכת ומושכת תושבים חדשים.

על היזם

חברת b&b ליזמות נדל"ן הוקמה על-ידי יצחק בראון ונחשבת לאחת מחברות השקעות הנדל"ן המובילות בניו יורק. החברה מתמחה בהשכרה, ניהול ופיתוח נכסים באזור ברוקלין.

ההזדמנות העסקית

פרויקט נדלן להשקעה בברוקלין ניו יורק – Greenpoint

רכישת בנין מגורים בן 3 קומות, שיפוץ והוספת 5 קומות נוספות, כך שהוא יכלול 12 דירות יוקרה וחנות. לאחר תום השיפוץ יימכרו הדירות והחנות.

פרויקטים אחרים על ידי היזם