Project Description

אקזיט להשקעה בג

רכישה של 6 מגרשים ובנייה של 6 בתים יוקרתיים בסטנדרט ומכירתם. מחלקם של הבתים נשקף נוף מרהיב של אגם. המגרשים ממוקמים בפרבר Dunwoody היוקרתי והמבוקש.

685 ,680 ,670, 660 Coley Oaks | 7814 ,7766 Stables Drive, Atlanta, Georgia, USA

שנת תחילת הפרויקט

2013

הון עצמי שגויס

$2,040,000

משך פרויקט צפוי

24 חודשים

משך הפרויקט בפועל

25 חודשים

תשואה שנתית

8.00%

השקעות הנדל''ן אינן נזילות, תוצאות העבר אינן אינדיקציה להצלחות עתידיות.

על האזור

היא שכונה מבוקשת בקרב אוכלוסייה מקומית ממעמד סוציואקונומי גבוה. בשכונה פזורות אחוזות עוצרות נשימה המוקפות ביערות עד עם נוף לאגם.

על היזם

קבוצת Crown Holdings היא קבוצה מובילה המאגדת תחתיה מספר חברות בת, בהן חברה ייעודית לנכסי Multi Family המתמחה בתחום הנדל”ן בדרום מזרח ארה”ב. לאנשי החברה מעל ל-30 שנות ניסיון בתחום היזום, הבנייה והאחזקה.

ההזדמנות העסקית

אקזיט להשקעה בג

רכישה של 6 מגרשים ובנייה של 6 בתים יוקרתיים בסטנדרט ומכירתם. מחלקם של הבתים נשקף נוף מרהיב של אגם. המגרשים ממוקמים בפרבר Dunwoody היוקרתי והמבוקש.

פרויקטים אחרים על ידי היזם