Greenpoint – ברוקלין ניו יורק -אפריל, 2019

פרויקט נדל''ן להשקעה

>>>>Greenpoint – ברוקלין ניו יורק -אפריל, 2019
Greenpoint – ברוקלין ניו יורק -אפריל, 2019 הגשמה 2020-01-15T05:23:08+00:00

Project Description

Baywood, אטלנטה, ג'ורג'יה – יוני, 2019

שנת תחילת הפרויקט

2019

על האזור

Center map
Traffic
Bicycling
Transit

על היזם

ההזדמנות העסקית

פרויקטים אחרים על ידי היזם