>השקעות פתוחות
השקעות פתוחות הגשמה 2019-10-24T18:59:31+00:00

גיוס הון לצורך העמדת הלוואה
לפרויקטים של תמ"א 38/1 בתל-אביב

היזמים י. הגשמה יזמות בעמ בשיתוף קבוצת אדלר

כ-36 חודשים

משך ההשקעה הצפוי: כ-36 חודשים עם אפשרות לפירעון מוקדם בסמוך לקבלת היתרי הבניה*

לשלושה פרויקטים

גיוס הון לצורך העמדת הלוואה לשלושה פרויקטים של תמ"א 38/1 בפריים לוקיישן בתל אביב: בן יהודה 59, התבור 33, בוגרשוב 30

יחידות השקעה החל ב-220,000 ש"ח

למועדון המשקיעים של הגשמה תנתן קדימות של 72 שעות בהצטרפות להשקעה טרם חשיפה לקהל הרחב

הפרויקטים

הדמיית הפרויקטים

גיוס הון לצורך העמדת הלוואה לפרויקטים של תמ"א 38/1 במרכז תל-אביב

מיקום שלושת הפרויקטים ממוקמים באזורי ביקוש אטרקטיביים בתל אביב, בסביבה אורבנית שוקקת, עתירת מסעדות ובתי קפה ובמרחק הליכה מחוף הים

הסכם דיירים נחתם בכל אחד מהפרויקטים , כנדרש על פי חוק**

הערות אזהרה בטאבו עבור זכויות הבניה על הדירות בהסכם, רשומות לטובת חברות הפרויקטים

קדימות מסוימת תינתן למשקיעים על פני חלוקת הרווחים ליזמים

מניפת פרויקטים כספי ההלוואה מחולקים בין שלושה פרויקטים שונים – פיזור סיכונים

קבוצת אדלר, החברה היזמית, בעלת נסיון רב בתחום ההתחדשות העירונית, והשלימה עד כה כ- 15 פרויקטים ברחבי הארץ

* קבלת היתר בנייה, לרבות היקפו (מספר היחידות, שטחים וכו') ולוחות הזמנים לקבלתו, תלויים בגורמים שלישיים כגון עיריית תל אביב וועדות תכנון ואינם וודאיים ועל כן עשויים להיות שונים מהתכנית העסקית ומלוחות הזמנים הצפויים.
זמן מה קודם לקבלת היתר הבניה לפרויקט הראשון מבין השלושה, יוכל המשקיע לממש את אפשרות היציאה (אשר תחול על
שלושת הפרויקטים). הפירעון יתבצע בגין החלק היחסי של יחידת ההשקעה, בכל פרויקט עבורו התקבל ההיתר. הפירעון תלוי
בגיוס סבב ב' לרבות מצדדי ג' אשר מתוכנן לכל פרויקט עבור תשלום האגרות ומשיכת ההיתרים.
** בשלושת הפרויקטים נחתמו הסכמים עם הדיירים המאפשרים את קידומו של הפרויקט

107 פרוייקטים שהושלמו (אקזיטים)!

  פרסום זה מופנה לחברים במועדון המשקיעים של הגשמה*

אזהרה: תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך הפרויקט מתבססים על תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש, אינן בשליטת קרן הגשמה ו/או המשקיעים, ועלולים להיות שונים מהותית מהמפורט לעיל, בין היתר, כתלות בהתפתחות העסקה ותנאיה. ההשקעה בפרויקטים טומנת בחובה סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה. האמור לעיל מהווה הצגה עקרונית וכללית בלבד של הפרויקט ויהווה בסיס למשא ומתן מפורט ולקבלת פרטים נוספים למשקיעים שיעברו לשלב הנוסף בלבד. מודגש כי האמור במצגת זו אינו מהווה הצעה להשקעה. כל השקעה תעשה לכל היותר על ידי 35 חברים במאגר שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15 ב לחוק ניירות ערך. בהתאם לכך, התנאים הסופיים של ההשקעה בישות המשפטית המשקיעה בנכס יקבעו מול 35 המשקיעים הסופיים (כמפורט בסעיף 15 א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) באופן פרטני במסגרת של הליך משא ומתן אישי. ההתקשרות עם המשקיעים תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם ובכפוף למשא ומתן עימם, אשר ינוהל לפי סדר פנייתם לחברה ומילוי שאלון ושליחתו לחברה.