>נדל"ן בניו יורק להשקעה
נדל"ן בניו יורק להשקעה הגשמה 2018-03-27T15:42:59+00:00

נדל"ן בניו יורק להשקעה עם הגשמה

ניו יורק, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות ובמרכזה מנהטן, עיר ללא הפסקה עם אטרקטיביות גבוהה בעיקר כשמדובר בתחום ההשקעות בנדל"ן. בארה"ב ניתן למצוא נכסים רבים להשקעה בתנאים טובים ואפשרות לתשואות גבוהות וניו יורק בפרט מציעה מבחר של נכסי נדל"ן כולל יזמות ונכסים מניבים.

זו המטרה שלשמה הוקמה הגשמה – חברת השקעות בנדל"ן בעלת ותק וניסיון מקצועי רב. החברה מתמחה באיתור השקעות נדל״ן בניו יורק ומציעה מספר מסלולי השקעה המותאמים לכל משקיע. הגשמה מנהלת מגוון השקעות נדל”ן בניו יורק, בהן השקעות נדל"ן במנהטן, ברוקלין ואזורים נוספים ברחבי ניו יורק.

הצטרפו להצלחה

ההשקעות בפרויקטים כרוכות בסיכון. גורמי הסיכון העיקריים הינם: סיכוני ריבית, סיכונים מקרו-כלכליים במדינת הנכס, האטה כללית בכלכלה במדינת הנכס, זמינות ועלות אשראי, סיכונים הקשורים ביזם וסיכוני שער חליפין. בהשקעה על-פי תשקיף, יש לעיין בגורמי הסיכון המפורטים בתשקיף ההנפקה. בהשקעה שאינה על פי תשקיף, פנה למנהל ההשקעות לקבלת הבהרות בדבר גורמי הסיכון.

הערכות הגשמה בדבר תשואות צפויות מבוססות על התכנית העסקית לכל פרויקט ואין ודאות כי יתממשו. לפרטים בדבר חישוב ממוצע התשואה, ראו סעיף 7.1.2 לתשקיף הגשמה טקסס האנטסוויל 1006 אל פי.

מלאו פרטיכם ותוכלו להתעדכן בהשקעות בזמן אמת, ללא עלות וללא התחייבות:שדה חובה*