>, מידע למשקיע, פיננסים, פברואר 2016>אפיקי השקעה למשקיע הסולידי: כך תבחר את האפשרות המתאימה עבורך

אפיקי השקעה למשקיע הסולידי: כך תבחר את האפשרות המתאימה עבורך

לירן רובין, אנליסט בכיר וראש תחום ארה"ב בהגשמה

עולם ההשקעות מציע כיום אפשרויות השקעה שונות ומגוונות, בין אם במהות ההשקעה – ריאלית או פיננסית ובין אם באפיק ההשקעה – הוני (בעיקר השקעה במניות) או באפיק חוב על ידי מתן הלוואה/מימון, בעיקר באמצעות אג"ח, אך גם באמצעות גופים פיננסיים שונים.
השקעה באפיק החוב נחשבת לסולידית ובטוחה יותר מאשר השקעה באפיק המנייתי. באגרות חוב הלווה מתחייב לשלם תשלום ריבית תקופתי ידוע ("קופון") ואת קרן ההלוואה במועדים הקבועים באיגרת. רמת הביטחון שהלווה אכן יעמוד בתשלומי הריבית והקרן הנקובים באיגרת נמדדת באמצעות דירוגי אשראי שמבצעות חברות דירוג. ככל שדירוג האג"ח נמוך יותר קיים סיכון גבוה יותר ליכולת הלווה לפרוע את החוב ולהיפך.

אפיקי השקעה למשקיע הסולידי: כך תבחר את האפשרות המתאימה עבורך

כלי חוב סחירים

האמצעים הסחירים להשקיע באפיק החוב הם מלווה קצר מועד (מק"מ) ואג"ח. אגרות החוב מתחלקות לשתיים – ממשלתיות וקונצרניות (קיימות גם אג"ח מוניציפליות אבל הן פחות נפוצות).
השקעה באמצעות מק"מ דומה מאוד ברמת הסיכון לאג"ח ממשלתית. המק"מ מונפק על ידי בנק ישראל, אך בשונה אין תשלומי ריבית בתקופת ההלוואה, זמן הפדיון הינו עד שנה ולרוב הריבית תהיה נמוכה יותר לאור חשיפה קצרה יותר לשינויי ריבית במשק. אגרות החוב הממשלתיות מונפקות על ידי מדינת ישראל והינן הלוואה לממשלה. אגרות אלו נחשבות לבטוחות יותר לאור הסיכון הנמוך לפשיטת רגל של מדינת ישראל אך מנגד הן מספקות תשואה נמוכה יחסית.
אגרות החוב הקונצרניות מונפקות על ידי חברות מקומיות או זרות. אגרות חוב אלו מסוכנות יותר מאגרות חוב ממשלתיות, שכן הסיכון שחברה תפשוט רגל גבוה משל הממשלה ולכן הן מציעות תשואה גבוהה יותר. בסקירה של אגרות חוב קונצרניות במסלול השקלי (לא צמוד), בעלות מח"מ של כ-3 שנים, שהונפקו ע"י חברות נדל"ן, נוכל לראות כי התשואות סובבות בטווח של 2.5%-7% בהתאם לדירוג האיגרת.

ראו להלן בטבלה:

כלי חוב סחירים

השקעה באמצעות גופים מממנים

אפשרות נוספת להשקעה באפיק חוב הינה באמצעות קרנות המגייסות כספים להשקעות ריאליות. אחד הגופים הגדולים והמובילים כיום בשוק הינו הגשמה, המאפשרת למשקיעיה להשקיע בפרויקטי נדל"ן במסלול הון או במסלול מימון סולידי יותר.
מסלול המימון הינו מתן הלוואה לפרויקט ספציפי המשמשת לביצוע הפרויקט בלבד ונושאת ריבית קבועה לא צמודה.
באמצעות הגשמה ניתן להשקיע בפרויקטי נדל"ן מניב ונדל"ן בהקמה (יזמות). השקעה בפרויקט נדל"ן בהקמה אינה מעבירה תשלומים שוטפים במהלך ההשקעה ותהיה בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע, ל"ר) זהה לתקופת ההשקעה. השקעה בפרויקט נדל"ן מניב לרוב תעביר תשלומים שוטפים במהלך ההשקעה ותהיה בעלת מח"מ קצר יותר מתקופת ההשקעה.

השקעה באמצעות גופים מממנים

בבחינה מהירה של הסדרי החוב, הנקראים גם "תספורות", באגרות החוב הקונצרניות בשוק ההון ניתן לראות תספורות בשיעורים לא מבוטלים מהיקף החוב. בין היתר ניתן לראות את אפריקה ישראל – 25%, דלק נדל"ן – 60%, חבס – 80%, טאו – 90% ואמפל שקיזזה 95%(!) מהיקף חובה. מבקר המדינה התייחס לכך בדו"ח השנתי לשנת 2013: "רוב ההנפקות, הן לפני המשבר והן לאחריו, בוצעו ללא בטוחות וללא תניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות ('קובננטס') מספקות" (ההדגשה במקור). התייחסות המבקר לסוגיה זו ממחישה לנו את רמות הסיכון ואת מיעוט הבטוחות הקיימות באג"ח קונצרניות בשוק ההון.

קיים כאמור מסלול סולידי בתחום גיוס החוב לפרויקטי נדל"ן: מסלול המימון שהושק לאחרונה ע"י הגשמה, מאפשר למשקיעים להשקיע ביחידות החל מ-30,000$ וכך גם משקיעים קטנים יחסית יכולים לקחת חלק בהשקעות גדולות בנדל"ן.
משקיעי הגשמה במסלול המימון (המלווים) משלימים את גיוס ההון הנדרש לפרויקט ולכן נחשבים כנושים בשותפות הגשמה של אותו פרויקט ספציפי. נושה הינו קודם לבעל ההון בעת סדר חלוקת הכספים, ולכן בהתאם למפל התשלומים יחולקו קרן החוב והריבית שנצברו למשקיעי מסלול המימון, ורק לאחר מכן היתרה תחולק למשקיעי מסלול ההון בהתאם להסכם המשקיעים.
בנוסף, כל משקיעי הגשמה נהנים מבטוחות חוזיות רבות הקיימות בהשקעות הגשמה וקשורות באופן ישיר להשקעה ולנכס הנרכש במסגרת הפרויקט המבוצע. כך, לדוגמא, במקרה של עיכוב בפרויקט קיים מנגנון המשנה את יחס חלוקת הרווחים לטובת צמצום הפגיעה בתשואה, וזאת לטובת המשקיעים.

לסיכום

המשקיע הסולידי המעוניין להשקיע באפיק חוב יכול לבחור מבין שלוש אפשרויות השקעה: מק"מ אג"ח ממשלתית, אג"ח קונצרני או השקעה באמצעות חברת השקעות כמו הגשמה. האפשרות הראשונה סולידית מאוד והתשואה הנמוכה הופכת אותה למאוד לא אטרקטיבית. השקעה באג"ח קונצרני דומה ברמת הסיכון שלה להשקעה במסלול מימון באמצעות הגשמה אך התשואה תהיה נמוכה יותר. חשוב לזכור, רובנו בעלי קרנות פנסיה והשתלמות המשקיעות עבורנו באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות, ולכן מומלץ לפזר את ההשקעות באפיקים נוספים.

מלאו פרטיכם ותוכלו להתעדכן בהשקעות בזמן אמת, ללא עלות וללא התחייבות:


  [notphone]

  [/notphone]
  [phone]

  [/phone]

  אני מאשר/ת קבלת חומר שיווקי ומידע בנוגע להשקעות בדוא''ל
  שדה חובה*
  Hagshama 2019-09-23T15:08:32+03:00