>השקעות פתוחות 1
השקעות פתוחות 1 הגשמה 2020-01-16T00:44:15+00:00

הגשמה מציעה לכם מגוון רחב של השקעות ברחבי העולם.

מומחי הגשמה פועלים ללא לאות לאיתור השקעות חדשות, עורכים תהליך סינון ארוך וקפדני ומפקחים באופן שוטף על כל השקעה ועל קצב התקדמותה.

כיום מבוצעים ברחבי העולם כ-300 פרויקטים, המנוהלים על ידי יזמים מובילים בשיתוף הגשמה ונבחנים על ידי צוות אנליסטים מהשורה הראשונה.

כפי שפורסם בהצעת מדף הגשמה קופאנד 10 אל פי מתאריך 7.5.19:
הצטרפו להצלחה

ההשקעות בפרויקטים כרוכות בסיכון. גורמי הסיכון העיקריים הינם: סיכוני ריבית, סיכונים מקרו-כלכליים במדינת הנכס, האטה כללית בכלכלה במדינת הנכס, זמינות ועלות אשראי, סיכונים הקשורים ביזם וסיכוני שער חליפין. בהשקעה על-פי תשקיף, יש לעיין בגורמי הסיכון המפורטים בתשקיף ההנפקה. בהשקעה שאינה על פי תשקיף, פנה למנהל ההשקעות לקבלת הבהרות בדבר גורמי הסיכון.

הערכות הגשמה בדבר תשואות צפויות מבוססות על התכנית העסקית לכל פרויקט ואין ודאות כי יתממשו. לפרטים בדבר חישוב ממוצע התשואה, ראו סעיף 7.1.2 לתשקיף הגשמה קופאנד 10, 1009 אל פי מתאריך 17.12.18.

מוזמנים לצפות במגוון ההשקעות שלנו ברחבי העולם

חפשו השקעה מסוימת:

מלאו פרטיכם ותוכלו להתעדכן בהשקעות בזמן אמת, ללא עלות וללא התחייבות:אני מאשר/ת קבלת חומר שיווקי ומידע בנוגע להשקעות בדוא''ל
שדה חובה*
$.fn.wpcf7OnloadRefill=function(){};