מסלולי השקעה

על מנת לאפשר לכל אחד למצוא את ההשקעה המתאימה לאופיו ולמצבו הפיננסי מציעה הגשמה שני מסלולי השקעה מרכזיים:

השקעה במסלול הון

באפיק זה המשקיעים משלימים את ההון העצמי של היזם ונכנסים עמו כשותפים

יתרונות המסלול

  • רף כניסה נמוך יחסית – כ-60 אלף דולר בלבד
  • הגנה מקיפה – ההשקעה מקנה לכם בעלות ישירה בנכס וזכויות משפטיות בו

השקעה במסלול מימון

באפיק זה המשקיעים מלווים כסף לפרויקט, ועם סיומו הם נהנים מתשואה קבועה מתוך רווחי הפרויקט. אפיק זה מקנה למשקיעים קדימות מלאה על פני השאר. בנוסף, ההשקעות מלוות בבטוחות.

יתרונות המסלול

  • רף כניסה נמוך יחסית – כ-30 אלף דולר בלבד
  • צמצום מרכיב הסיכון – שעבוד זכויות השותפות בחברת הנכס

מלאו פרטיכם ותוכלו להתעדכן בהשקעות בזמן אמת, ללא עלות וללא התחייבות:שדה חובה*