איך עובד מודל ההשקעה של הגשמה

מודל ההשקעה של הגשמה מאפשר למשקיעים פרטיים להשקיע בהשקעה משותפת, ובכך להיכנס למגרש של הגדולים.

מודל ההשקעה מציע כמה יתרונות חשובים, וביניהם רף כניסה מינימלי (החל מ-30 אלף דולר), סיכון מגודר וליווי אישי של אנשי מקצוע מובילים. כך זה עובד:

מצטרפים

נרשמים ללא עלות וללא התחייבות למאגר המשקיעים – ונחשפים להשקעות חדשות.

בוחרים

בוחרים את ההשקעה המתאימה לכם מתוך מגוון השקעות שנבחנו בקפידה

מעודכנים

מקבלים באופן שוטף עדכונים על מצב הפרויקטים ושקיפות מלאה בהשקעות שלכם.

נהנים

כפי שפורסם בתשקיף הגשמה פורטלנד אורגון 1005 אל פי מתאריך 13.9.17 ונכונים לאותו מועד: היקף גיוסים של יותר מ-2.4 מיליארד ₪ ו-93 אקזיטים שהניבו תשואה שנתית ממוצעת של 14% נטו בשנה (לפני מס), ההצלחה שלכם היא ההצלחה שלנו!

מצטרפים

נרשמים ללא עלות וללא התחייבות למאגר המשקיעים – ונחשפים להשקעות חדשות.

בוחרים

בוחרים את ההשקעה המתאימה לכם מתוך מגוון השקעות שנבחנו בקפידה

מעודכנים

מקבלים באופן שוטף עדכונים על מצב הפרויקטים ושקיפות מלאה בהשקעות שלכם.

נהנים

כפי שפורסם בתשקיף הגשמה פורטלנד אורגון 1005 אל פי מתאריך 13.9.17 ונכונים לאותו מועד: היקף גיוסים של יותר מ-2.4 מיליארד ₪ ו-93 אקזיטים שהניבו תשואה שנתית ממוצעת של 14% נטו בשנה (לפני מס), ההצלחה שלכם היא ההצלחה שלנו!

ההשקעות בפרויקטים כרוכות בסיכון. גורמי הסיכון העיקריים הינם: סיכוני ריבית, סיכונים מקרו-כלכליים במדינת הנכס, האטה כללית בכלכלה במדינת הנכס, זמינות ועלות אשראי, סיכונים הקשורים ביזם וסיכוני שער חליפין. בהשקעה על-פי תשקיף, יש לעיין בגורמי הסיכון המפורטים בתשקיף ההנפקה. בהשקעה שאינה על פי תשקיף, פנה למנהל ההשקעות לקבלת הבהרות בדבר גורמי הסיכון.

הערכות הגשמה בדבר תשואות צפויות מבוססות על התכנית העסקית לכל פרויקט ואין ודאות כי יתממשו. לפרטים בדבר חישוב ממוצע התשואה, ראו סעיף 7.1.2 לתשקיף הגשמה פורטלנד אורגון 1005 אל פי.

מלאו פרטיכם ותוכלו להתעדכן בהשקעות בזמן אמת, ללא עלות וללא התחייבות:שדה חובה*