>>בחינת ההשקעה
בחינת ההשקעה Hagshama 2019-01-03T18:01:33+02:00

בחינת ההשקעה

מודל ההשקעה של הגשמה מאפשר למשקיעים פרטיים להשקיע בהשקעה משותפת, ובכך להיכנס למגרש של הגדולים.

בחינת
היזם

מחלקת פיתוח עסקי בוחנת את היזם והפרויקט המוצע:

 • בחינת ניסיונו ורמת הידע המקצועי
 • בדיקת הצלחתו בפרויקטים קודמים שביצע
 • ביקור במשרדי היזם ובפרויקט
 • בחינת המבנה הארגוני של חברת היזם
 • הצגת היזם/הפרויקט ואישורם ב"ועדת השקעות" בנוכחות השותפים, מנהלי מחלקות ודירקטור חיצוני
 • ניהול מו"מ לסיכום התנאים המסחריים
בחינת
העסקה

מחלקת האנליזה עורכת בדיקת נאותות של היזם וההשקעה המוצעת:

 • היכולת הכלכלית של היזם
 • בחינת התוכנית העסקית לרבות מחירי מכירה ועלויות הפרויקט
 • השוואה למחירים באזור
 • מיקום הפרויקט
 • רגולציה לרבות היתרים ומגבלות
 • הסכם עקרונות (LOI) עם הגוף המממן
 • רגישות העסקה והיתכנותה
 • זיהוי חוזקות וחולשות בעסקה
בדיקת נאותות
משפטית

המחלקה המשפטית בוחנת את ההיבטים המשפטיים:

 • הסכם רכש
 • הגנות ובטוחות
 • הבשלת התנאים לקלוזינג
 • גיבוש מבנה משפטי ומיסוי
 • הסכם השותפות עם חברת היזם
 • וידוא רישום הנכס על שם שותפות משקיעי הגשמה – כבטוחה
 • במסלול המימון – וידוא רישום שעבוד על הנכס
הצגת העסקה
למשקיעים

מחלקת קשרי המשקיעים מציגה למשקיעים את פרטי ההשקעה:

 • יתרונות העסקה, מיקום, תנאים
 • מסלולי השקעה אפשריים
 • שקיפות מלאה בכל הפרטים

משקיעים אסטרטגיים –
יזמים/משקיעים גדולים בוחרים להשקיע בהגשמה: מנרב, אלקו, שפיר, אודר, קיבוצים, משפחות אמידות

בקרת
השקעות

מחלקת בקרת ההשקעות מלווה את הפרויקט לכל אורך הדרך:

 • אנליסטים מיומנים הנמצאים בקשר ישיר עם היזם
 • חברות מוניטורינג בלונדון ובארה"ב בוחנות ומבקרות את הפרויקטים עד לסיומם
 • זיהוי עיכובים ואירועים בלתי צפויים בזמן אמת

מלאו פרטיכם ותוכלו להתעדכן בהשקעות בזמן אמת, ללא עלות וללא התחייבות:


  אני מאשר/ת קבלת חומר שיווקי ומידע בנוגע להשקעות בדוא''ל
  שדה חובה*