>אקזיטים
אקזיטים הגשמה 2020-05-17T03:05:25+00:00

אקזיטים

הצלחות, בעיקר בעולם ההשקעות, נמדדות במספרים.

להלן עדכון נתוני השקעות מתאריך 24.3.2020:
הצטרפו להצלחה

ההשקעות בפרויקטים כרוכות בסיכון. גורמי הסיכון העיקריים הינם: סיכוני ריבית, סיכונים מקרו-כלכליים במדינת הנכס, האטה כללית בכלכלה במדינת הנכס, זמינות ועלות אשראי, סיכונים הקשורים ביזם וסיכוני שער חליפין. בהשקעה על-פי תשקיף, יש לעיין בגורמי הסיכון המפורטים בתשקיף ההנפקה. בהשקעה שאינה על פי תשקיף, פנה למנהל ההשקעות לקבלת הבהרות בדבר גורמי הסיכון.

הערכות הגשמה בדבר תשואות צפויות מבוססות על התכנית העסקית לכל פרויקט ואין ודאות כי יתממשו. לפרטים בדבר חישוב ממוצע התשואה, כפי שפורסם תשקיף הגשמה קיפס ביי מנהטן 1008 אל פי מתאריך  6.8.18:

רוצים לדעת עוד על האקזיטים שלנו ברחבי העולם? היכנסו וקראו:

חפשו השקעה מסוימת:

מלאו פרטיכם ותוכלו להתעדכן בהשקעות בזמן אמת, ללא עלות וללא התחייבות:אני מאשר/ת קבלת חומר שיווקי ומידע בנוגע להשקעות בדוא''ל
שדה חובה*