גיוס הון לצורך העמדת הלוואה לפרויקט תמ”א 38/1 עם היתר, באשדוד

פרויקט נדל''ן להשקעה

>, השקעות, השקעות בישראל>גיוס הון לצורך העמדת הלוואה לפרויקט תמ”א 38/1 עם היתר, באשדוד
גיוס הון לצורך העמדת הלוואה לפרויקט תמ”א 38/1 עם היתר, באשדוד Hagshama 2020-08-11T13:02:42+03:00

Project Description

מהות העסקה: גיוס הון לצורך העמדת הלוואה לפרויקט
 .
סוג הפרוייקט: פרויקט תמ”א 38/1 עם היתר
.
סכום השקעה מינימלי: 125,000 ₪
.
שנת תחילת הפרויקט: 2020
.
משך זמן ההלוואה הצפוי: כ-24 חודשים בלבד

על האזור

פרויקט קרן היסוד נבנה במסגרת תמ”א 38 התחדשות עירונית, וכולל בניינים מסוגננים שתוכננו בקפידה ע”י האדריכל בני גודמן, ברחוב שקט אך מרכזי ומבוקש באשדוד.

השכונה המתחדשת נמצאת במרחק הליכה ממרכז העניינים – הטיילת והים, המרינה, קניון סימול, קניון הסיטי ומרכז הקריה, ונהנית ממיקום מצוין, המאפשר קרבה ונגישות לצירי מרכז ותחבורה ראשיים. הפיתוח הסביבתי מלא.

על היזם

קבוצת אחדות שמה לה למטרה להוביל את תחום הפינוי בינוי בישראל, באמצעות רשת של פרויקטים בפריסה ארצית. חזון החברה: להוות חממת נדל”ן, היוצרת פתרונות דיור איכותיים הנושאים תשואה כספית, משפחתית וקהילתית.

גילוי נאות: בעלי המניות בקבוצת אחדות הינם גם בעלי השליטה בקרן הגשמה בע”מ, כך שיתכן ניגוד עניינים מכוח החזקות צולבות בחברה היזמית ובשותף הכללי. יחד עם זאת, אין באמור כדי לגרוע מחובתו של השותף הכללי לנהוג בסבירות ונאמנות המצופים משותף כללי סביר, כדי לשמור על זכויותיה של השותפות וזכויותיהם של השותפים המוגבלים.

ההזדמנות העסקית

  • הלוואה לפרויקט תמ”א 38/1 עם היתר
  • 100% מהדיירים חתומים
  • משך זמן ההלוואה הצפוי – 24 חודשים בלבד!
  • בטוחות – שעבוד זכויות כמקובל בפרויקטים מסוג זה

*אזהרה: תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך הפרויקט מתבססים על תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש, אינן בשליטת הגשמה ו/או המשקיעים, ועלולים להיות שונים מהותית מהמפורט לעיל, בין היתר, כתלות בהתפתחות העסקה ותנאיה. ההשקעה בפרויקטים טומנת בחובה סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה. האמור לעיל מהווה הצגה עקרונית וכללית בלבד של הפרויקט ויהווה בסיס למשא ומתן מפורט ולקבלת פרטים נוספים למשקיעים שיעברו לשלב הנוסף בלבד. מודגש כי האמור במצגת זו אינו מהווה הצעה להשקעה. כל השקעה תעשה לכל היותר על ידי 35 חברים במאגר שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15 ב לחוק ניירות ערך. בהתאם לכך, התנאים הסופיים של ההשקעה בישות המשפטית המשקיעה בנכס יקבעו מול 35 המשקיעים הסופיים (כמפורט בסעיף 15 א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) באופן פרטני במסגרת של הליך משא ומתן אישי. ההתקשרות עם המשקיעים תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם ובכפוף למשא ומתן עימם, אשר ינוהל לפי סדר פנייתם לחברה ומילוי שאלון ושליחתו לחברה. הרווח ומשך הפרויקט עלולים להיות שונים מהותית מן המפורט במצגת, ואף להגיע לכדי אובדן מלוא כספי ההשקעה.

להשקעות פתוחות נוספות: