>>נובמבר 2016

מגזין נובמבר 2016

הנשיא הנבחר טראמפ נתפס כאדם לא צפוי, אך עקרונותיו ברורים: פחות ביורוקרטיה, יותר תוצאות. עוד מוקדם לקבוע מה יהיו מהלכיו המדויקים, אך ניתן להעריך שהשפעתו בנדל"ן תהיה חיובית לטווח הארוך

הגשמה 2019-09-15T11:24:57+00:00

היום שאחרי הבחירות בארה"ב: ניתוח עומק של כוונות הנשיא טראמפ בתחום הנדל"ן

הנשיא הנבחר טראמפ נתפס כאדם לא צפוי, אך עקרונותיו ברורים: פחות ביורוקרטיה, יותר תוצאות. עוד מוקדם לקבוע מה יהיו מהלכיו המדויקים, אך ניתן להעריך שהשפעתו בנדל"ן תהיה חיובית לטווח הארוך

הגשמה 2019-09-23T14:25:28+00:00