>אספות כלליות

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות הגשמה קיפס ביי מנהטן 1008 אל פי

האסיפה תתקיים ביום א', 28 בנובמבר, 2021, בשעה 16:30 במשרדי השותף הכללי הגשמה– ניהול השקעות בע"מ

Yair Carmel 2021-10-25T19:49:36+00:00

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת -נדחית- של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות הגשמה לנסינג מישיגן 1002 אל פי

האסיפה תתקיים ביום א',26 בספטמבר, 2021, בשעה 18:00 במשרדי השותף הכללי הגשמה– ניהול השקעות בע"מ

Yair Carmel 2021-09-22T10:19:41+00:00

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות הגשמה לונדון קילבורן 1001 אל פי

האסיפה תתקיים ביום ג', 24 באוגוסט, 2021, בשעה 11:00 במשרדי השותף הכללי הגשמה– ניהול השקעות בע"מ

Yair Carmel 2021-08-11T16:35:36+00:00

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות הגשמה טקסס האנטסוויל 1006 אל פי

האסיפה תתקיים ביום א', 15 באוגוסט, 2021, בשעה 16:00 במשרדי השותף הכללי הגשמה– ניהול השקעות בע"מ

Yair Carmel 2021-08-11T16:32:53+00:00

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות הגשמה טקסס האנטסוויל 1006 אל פי

האסיפה תתקיים ביום א', 8 באוגוסט, 2021, בשעה 16:00 במשרדי השותף הכללי הגשמה– ניהול השקעות בע"מ

Yair Carmel 2021-07-01T04:04:22+00:00

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית – נדחית – של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות הגשמה פורט וורת' טקסס 1007 אל פי

האסיפה תתקיים ביום ה', 24 ביוני, 2021, בשעה 17:30 במשרדי השותף הכללי הגשמה– ניהול השקעות בע"מ

Yair Carmel 2021-06-29T00:02:09+00:00

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת – נדחית – של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות הגשמה לונדון קילבורן 1001 אל פי

האסיפה תתקיים ביום ד', 30 ביוני, 2021, בשעה 17:30 במשרדי השותף הכללי הגשמה– ניהול השקעות בע"מ

Yair Carmel 2021-06-29T00:08:52+00:00

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת – נדחית – של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות הגשמה לונדון קילבורן 1001 אל פי

האסיפה תתקיים ביום ד', 30 ביוני, 2021, בשעה 17:30 במשרדי השותף הכללי הגשמה– ניהול השקעות בע"מ

Yair Carmel 2021-06-29T00:18:12+00:00

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית – נדחית – של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות הגשמה סימסבורי סי טי 1003 אל פי

האסיפה תתקיים ביום ד', 30 ביוני, 2021, בשעה 16:00 במשרדי השותף הכללי הגשמה– ניהול השקעות בע"מ

Yair Carmel 2021-06-29T00:12:29+00:00

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית – נדחית – של מחזיקי יחידות השתתפות של השותפות הגשמה סימסבורי סי טי 1003 אל פי

האסיפה תתקיים ביום ד', 30 ביוני, 2021, בשעה 16:00 במשרדי השותף הכללי הגשמה– ניהול השקעות בע"מ

Yair Carmel 2021-06-29T00:21:20+00:00
$.fn.wpcf7OnloadRefill=function(){};