>, מאמרים, מידע למשקיע, פיננסים>אתם שואלים ואנחנו עונים – העברת כספי משקיעים מישראל לחו"ל

העברת כספי משקיעים מישראל לחו"ל – חידושים בשיטת ניכוי המס

הצורך בקבלת אישורים מרשות המסים בישראל לפטור מניכוי מס במקור על כל העברת כספים מישראל לחו"ל, גרם לאנשים רבים להימנע מלהשתתף במיזמי השקעה בחו"ל, גם כשהשקעות אלו היו עשויות להניב רווחים נאים. לאחרונה, פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע המקלה משמעותית על העברות כספים לצורך השקעה בחו"ל

הדסה רוזנברג, שותפה וסמנכ"ל כספים 

העברת כספי משקיעים מישראל לחול

לאחר פרסום הוראת הביצוע, הצטמצמו באופן משמעותי מספר המקרים בהם נדרש אישור מרשות המס, ומירב ההעברות לחו"ל ניתנות כיום לביצוע ללא צורך בפניה לרשויות, אך במילוי התנאים כדלהלן:

 1. העברת כספים מחשבון הבנק בישראל לחשבון בנק על שמכם בחו"ל – העברה מתבצעת באמצעות בקשת העברה לבנק בישראל ולא נדרש להמציא לבנק כל אישור.
 2. העברת כספים לנותני שירותים בחו"ל – לדוגמא, שימוש בעורך דין בחו"ל לצורך רכישת דירה בחו"ל – קיים פטור מניכוי מס במקור על העברת כספים בסכום מצטבר של עד 250,000 דולר לשנה, לנותני שירותים בחו"ל (כאשר השירות ניתן בחו"ל), יש לצרף לבקשה לבנק תצהיר על עמידה בתנאי הפטור. מעבר לסכום הנ"ל נדרש לקבל אישור פרטני ממס הכנסה על פטור מניכוי מס במקור על כל העברה נוספת.
  להורדת תצהיר בדבר תשלום לנותן שירותים תושב חוץ לחץ כאן>> http://bit.ly/2zXHMXj

העברות כספים לחו"ל לצורך השקעות – כאמור, ביום 26 בספטמבר 2017, פרסמה רשות המסים הוראה המאפשרת העברת כספים להשקעות ללא צורך באישור על פטור מניכוי מס במקור מרשות המסים בתנאים הבאים:

א. העברת התשלום הינה לתושב מדינת אמנה ולחשבון בנק במדינת אמנה.

ב. התשלום מתבצע בעבור אחד מאלה:

 • השקעה במניות חבר בני אדם
 • השקעה בנדל"ן בחו"ל
 • השקעה בנכסים אחרים בחו"ל (נכסים מוחשיים בלבד)
 • מתן הלוואות לתושב חוץ
 • מתן הלוואת בעלים לחבר בני אדם

ג. נדרש למלא טופס 2513/2 "הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ הפטור מניכוי מס במקור" על כל חלקיו ולמסור אותו לבנק המעביר.

ד. המשלם נדרש לשמור את המסמכים כדלהלן ולהציגן לרשויות המס לפי דרישה:

 • השקעה במניות חבר בני אדם – חוזה ומסמך התאגדות החברה
 • השקעה בנדל"ן בחו"ל – חוזה רכישה
 • השקעה בנכסים אחרים בחו"ל (נכסים מוחשיים בלבד) – חוזה רכישה וחשבונית
 • מתן הלוואות לתושב חוץ – הסכם הלוואה
 • מתן הלוואת בעלים לחבר בני אדם – הסכם הלוואה

להורדת טופס 2513/2 לחץ כאן>> http://bit.ly/2yd1TTS

*  טפסי הבקשה (2513/2) יועברו לרשויות המס על ידי הבנק

משקיעי הגשמה משקיעים בחו"ל באמצעות הגשמה בישראל

משקיעי הגשמה אינם נדרשים להעביר כספים לחו"ל, אלא לחשבונות של הגשמה בישראל. לפיכך הם פטורים מכל הפרוצדורה המתוארת לעיל. הגשמה אחראית לבצע את העברות הכספים לחו"ל עבור המשקיעים באמצעות אישורים מתאימים. הגשמה מטפלת בהשגת האישורים וחוסכת למשקיע זמן רב וטרדות. משקיע שהחליט להשקיע בפרויקט נדל"ן בחו"ל באמצעות הגשמה, צריך פשוט להעביר את הכספים לחשבון הבנק של הפרויקט בהגשמה (חשבון בו זכויות חתימה לנאמנות לאומי יחד עם הגשמה). עם סיום הגיוס, הגשמה תדאג להעביר את הסכום שגויס לחשבון הפרויקט בחו"ל באמצעות האישורים המתאימים מרשויות המס.

*האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת או ייעוץ מקצועי והינו על בסיס מידע חלקי ותמציתי. אין בידי הכותב בכדי לשאת באחריות כלשהיא כלפי הקוראים ו\או המשתמשים במידע האמור.

מלאו פרטיכם ותוכלו להתעדכן בהשקעות בזמן אמת, ללא עלות וללא התחייבות:



אני מאשר/ת קבלת חומר שיווקי ומידע בנוגע להשקעות בדוא''ל
שדה חובה*
הגשמה 2019-09-23T09:46:16+00:00