>, מאמרים, מידע למשקיע, פיננסים>אתם שואלים ואנחנו עונים – אמנת מס ותשלום מיסי חוץ ב"התנדבות"

אמנת מס ותשלום מיסי חוץ ב"התנדבות"

אם אתם תושבי ישראל ויש לכם השקעה בחו"ל המניבה הכנסה שוטפת, את המס על אותה הכנסה אתם חייבים לשלם בישראל. במקרים רבים תידרשו לשלם מס גם בחו"ל, אם בדרך של תשלום מס עקב חיוב ההכנסה גם במדינת המקור בחו"ל, או בדרך של ניכוי מס במקור שנוכה מהכנסתכם, גם אם אין חובת דיווח על ההכנסה במדינת המקור

הדסה רוזנברג, שותפה וסמנכ"ל כספים

אתם שואלים ואנחנו עונים - אמנת מס ותשלום מיסי חוץ בהתנדבות

בדרך כלל מסים ששילמתם בחו"ל, או שנוכו במקור מהכנסתכם בחו"ל נקראים "מיסי חוץ" וניתנים לניכוי מהמס אותו אתם חייבים בישראל, בגין אותה הכנסה, עד לגובה המס החל עליכם בישראל (עודפי המס שנוכו בחו"ל אינם מוחזרים לכם בישראל).

ואולם, ככל שהשקעתכם הינה במדינה שיש לישראל עימה אמנה למניעת כפל מס, הרי שעליכם להיות זהירים ומודעים לשיעורי המס, ובעיקר שיעורי המס במקור, כפי שהוסכמו בין המדינות באמנה.

מהי אמנת מס

אמנת כפל מס הינה הסכם בינלאומי, הנחתם לרוב בין שתי מדינות, במטרה לקבוע הסדרי מס מוסכמים לגבי פעילות כלכלית שיש לה זיקה לשתי המדינות.
אמנת מס הינה חלק מהתשתית המאפשרת שיתוף פעולה כלכלי בין מדינות ועל-ידי גופים עסקיים ומשקיעים מהמדינות. אמנת כפל מס מסדירה את המיסוי על ההשקעה ועל פירותיה, באופן שימנע כפל מס על אותה הכנסה, מס החל במדינה בה מצוי המשקיע, והמס החל במדינה בה נמצאת ההשקעה.

קיזוז מיסי חוץ

בחוזר מס הכנסה 12/2002 -זיכוי בגין מיסוי חוץ, נכתב בין השאר:

3.3.2  "כאשר מדובר בהכנסה שהופקה במדינת אמנה, יינתן הזיכוי בגין מס זר עליו חלה האמנה למניעת כפל מס ובלבד שתשלומו מתחייב בהתאם לאותה אמנה. לא יינתן זיכוי על מס ששולם בחו"ל בניגוד להוראות האמנה".

דהיינו, ככל ומס ששולם בחו"ל, בדרך כלל לפי הדין הפנימי באותה מדינה, הוא גבוה מהמס שהוסכם עליו באמנה, הרי שהמס שיוכר בארץ כזיכוי מס חוץ, יהיה בגובה המס שהיה אמור להיות משולם בהתאם לאמנה, והמס העודף ששולם "בהתנדבות" לא יותר בניכוי.

לדוגמא – משקיע מקבל ריבית מהשקעה בספרד.

מס במקור לפי הדין הפנימי הוא 19%

מס במקור לפי אמנה עם ישראל הוא 10%

המס שעל המשקיע לשלם בישראל הוא בשיעור של 25%.

באם המשקיע לא פעל בהתאם לאמנה והמס שנוכה מהריבית בספרד היא בגובה 19%, הרי שיהיה עליו להוסיף בישראל 15% מס , שכן המס המוכר הוא בשיעור 10% בלבד, בהתאם לאמנה.

התוצאה תהיה תשלום מס מצטבר של 34% במקום 25%.

מיצוי זכויות בהתאם לאמנה

הזכות לשלם מס בהתאם לאמנה מתבצעת באופן שונה בין מדינה למדינה.

לדוגמא, באם השקעת בארה"ב, כדי לשלם מס  בשיעורים שנקבעו באמנה בין ישראל לארה"ב עליך למלא טופס W-8 ולציין בו כי אתה תושב ישראל לצורכי מס.

הסבר על מילוי טפסי W-8 ניתן לקבל כאן:  https://www.youtube.com/watch?v=21nr4Gs1iRQ

בהשקעה במדינות אחרות, תידרש להמציא לרשויות המס המקומיות, אישור על היותך תושב לצרכי מס בישראל. את הבקשה יש להגיש למשרדי מס הכנסה בישראל, מהם עליך לקבל אישור חתום על היותך תושב ישראל לצרכי מס.

דוגמא לאישור תושבות, ניתן לראות כאן: http://bit.ly/2yIkXWW

משקיעים בחוכמה

הגשמה משקיעה מחשבה רבה בקביעת מבנה השקעה בחו"ל, מקפידה על דיווחים ותשלומי מס במקור עבור משקיעיה בהתאם להוראות המס במדינות ההשקעה השונות, ודואגת שהמשקיעים יפעלו בהתאם לאמנות המס הרלבנטיות, כך שלא ייווצר מצב של תשלום "מס בהתנדבות" המהווה בדיעבד סוג של קנס*.

*ניתן לדרוש החזר מס מהמדינה בחו"ל באמצעות פניה לרשויות המס בחו"ל באמצעות אישור תושבות מישראל.

 האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת או ייעוץ מקצועי והנו על בסיס מידע חלקי ותמציתי. אין בידי הכותב בכדי לשאת באחריות כלשהיא כלפי הקוראים ו/או המשתמשים במידע האמור

מלאו פרטיכם ותוכלו להתעדכן בהשקעות בזמן אמת, ללא עלות וללא התחייבות:אני מאשר/ת קבלת חומר שיווקי ומידע בנוגע להשקעות בדוא''ל
שדה חובה*
הגשמה 2019-09-22T15:39:21+00:00
$.fn.wpcf7OnloadRefill=function(){};