>, עולם הנדל"ן, יוני 2018>מילון ההשקעות בנדל"ן

מילון ההשקעות בנדל"ן

למרות החופש – ממשיכים ללמוד מונחים חדשים, והחודש מצטרפים אלינו הקונדו והקונדו בוק, זכויות בנייה והיטל השבחה

הֶטֵּל הַשְׁבָּחָה
מס שגובה רשות מקומית לאחר העלייה בערך הנכס. את ערך ההשבחה (ר' ערך) קובע שמאי מוסמך הפועל בשם הרשות.

הַשְׁבָּחָה
העלאת שווי הנכס באמצעות שיפוץ, שינוי תוכנית המתאר או שינוי ייעוד (ר' ערך).

הֶתֵּר בְּנִיָּה
אישור המאפשר ליזם לעלות על הקרקע על מנת להתחיל בבניית הנכס. ההיתר תלוי לרוב באישור של גורמים רלוונטיים שונים ובאישור סופי של ועדה מקומית או מחוזית.

הֶתֵּר הֲרִיסָה והֶתֵּר חֲפִירָה וְדִפּוּן
היתרי ביניים לפני קבלת היתר הבנייה, המאפשרים לו לבצע פעולות מקדמיות לפני בניית הנכס, בהן הריסת מבנה קיים, חפירת הבור הדרוש להקמת היסודות והחניון וכן דיפון הבור.

זְכֻיּוֹת בְּנִיָּה או אֲחוּזֵי בְּנִיָּה
השטח במגרש או בחלקה שבו מותר לבנות, אשר נגזר ממיקום המבנה במגרש, מהמרחק שלו ממבנים אחרים ומכבישים, כפי שנקבע בתב"ע (ר' ערך).

יִעוּד קַרְקַע
במסגרת התוכנית שחלה על מגרש מסוים, מוגדר ייעוד הקרקע לבנייה, למשל: מגורים, מסחרי, משרדים ועוד. לעתים הייעוד מאפשר שילוב שלהם.

נֶכֶס מֵנִיב
נכס נדל"ני המושכר לתקופה ארוכה ומעניק לבעליו הכנסה קבועה.

מוּלְטִיפֶמִילִי (Multifamily)
מקבץ דירות להשכרה הנמצאות באותו מתחם ורשומות כיחידה אחת. המולטיפמילי הוא נכס מניב למגורים אשר נפוץ בעיקר בארה"ב וכולל מ-5 עד 900 דירות לקומפלקס.

קונדו (Condo)
דירת קונדו (קיצור של קונדומיניום, Condominium) היא דירה בבניין דירות בבעלות פרטית בארה"ב.

קוֹנְדוֹ בּוּק (Condo Book)
"ספר הבניין" כולל את כל המידע הקיים על הנכס – המיקום, המפרט הטכני של כל הדירות בבניין ושל השטחים הציבוריים, מחירי הדירות, התוכנית העסקית, העלויות השונות וחומרים משפטיים.

שִׁנּוּי יִעוּד
פעולה המבוצעת על ידי רשות ממשלתית מוסכמת, וגוררת תשלום היטל השבחה.

תב"ע
ראשי תיבות של "תוכנית בניין עיר". התב"ע היא תוכנית מתאר, המסדירה את היקף זכויות הבנייה המוקנות בשטח מסוים, וכן את החלוקה בין שטחים ציבוריים לשטחים הנתונים לפיתוח על ידי יזמים פרטיים.

תַּשְׁקִיף
מסמך המשמש להצעה של ניירות ערך לציבור. התשקיף כולל את הפרטים אשר נקבעו בתקנות ניירות ערך וכן פרטים נוספים שעשויים להיות חשובים בעיני המשקיע הסביר, אשר שוקל רכישה של ניירות הערך המוצעים.

NOI ((Net Operating Income
סך ההכנסות התפעוליות המתקבלות מנכס מניב, בניכוי סך ההוצאות הנוגעות לתפעול של הנכס (עלויות ניהול, ביטוח ותחזוקה שוטפת), אך ללא הוצאות ריבית ופחת.

*ערכי המילון מתעדכנים מדי חודש

מלאו פרטיכם ותוכלו להתעדכן בהשקעות בזמן אמת, ללא עלות וללא התחייבות:


  [notphone]

  [/notphone]
  [phone]

  [/phone]

  אני מאשר/ת קבלת חומר שיווקי ומידע בנוגע להשקעות בדוא''ל
  שדה חובה*
  Hagshama 2018-12-04T15:12:26+02:00