>נדל"ן בחו"ל להשקעה
נדל"ן בחו"ל להשקעה הגשמה 2018-03-27T15:42:34+00:00

נדל"ן בחו"ל להשקעה עם הגשמה

בזמן בו השקעות נדל"ן בישראל הפכו לפחות אטרקטיביות, בעיקר בשל מיעוט הזדמנויות, מחירים גבוהים ותשואות יחסית נמוכות – משקיעים רבים בשנים האחרונות תרים אחר הזדמנויות השקעה חדשות בנושא דירות בחו"ל ובוחנים הצעות השקעות נדל"ן בחו"ל, שיניבו עבורם אפשרות לתשואה גבוהה ואטרקטיבית.

חברת הגשמה מתגאה בוותק ארוך שנים וניסיון מקצועי רב ומתמחה באיתור השקעות נדל"ן בחו"ל, תוך מתן אפשרות למספר מסלולי השקעה המותאמים אישית לסוגים ולמאפיינים שונים של משקיעים. הגשמה מנהלת מגוון השקעות נדל"ן, בהן בארה"ב, בלונדון, בברלין ובערים נוספות בכל רחבי העולם ובישראל

אחד מהיתרונות הבולטים של השקעות נדל"ן בחו"ל היא כמובן מחירי הדירות והנכסים המוצעים, שפעמים רבות זולים יותר בחו"ל מאשר בישראל. בנוסף, בחלק לא מבוטל של השקעות נדל"ן בחו"ל נדרש סכום השקעה ראשוני הנמוך משמעותית אל מול השקעות נדל"ן בישראל, דבר המאפשר ליהנות מהשקעה משתלמת במיוחד, תוך אפשרות להשיג תשואות נאות ואטרקטיביות. עוד יתרון העומד לזכות השקעות נדל"ן בחו"ל הוא האפשרות ליהנות ממדיניות מיסוי גמישה יותר הנהוגה במדינות רבות סביב הגלובוס, ובכך לבצע רכישת דירות בחו"ל או להשתתף בהשקעות נדל"ן בחו"ל בדרך קלה וזולה יותר.

הצטרפו להצלחה

ההשקעות בפרויקטים כרוכות בסיכון. גורמי הסיכון העיקריים הינם: סיכוני ריבית, סיכונים מקרו-כלכליים במדינת הנכס, האטה כללית בכלכלה במדינת הנכס, זמינות ועלות אשראי, סיכונים הקשורים ביזם וסיכוני שער חליפין. בהשקעה על-פי תשקיף, יש לעיין בגורמי הסיכון המפורטים בתשקיף ההנפקה. בהשקעה שאינה על פי תשקיף, פנה למנהל ההשקעות לקבלת הבהרות בדבר גורמי הסיכון.

הערכות הגשמה בדבר תשואות צפויות מבוססות על התכנית העסקית לכל פרויקט ואין ודאות כי יתממשו. לפרטים בדבר חישוב ממוצע התשואה, ראו סעיף 7.1.2 לתשקיף הגשמה טקסס האנטסוויל 1006 אל פי.

מלאו פרטיכם ותוכלו להתעדכן בהשקעות בזמן אמת, ללא עלות וללא התחייבות:



שדה חובה*