נדל"ן בחו"ל – רכישה, השבחה ומכירה של בנין לשימור ברובע מיטה (Mitte) ברלין