נדל"ן בישראל – סמטת השילוח שכונת "רמת יצחק", רמת גן