נדל"ן בארה"ב השקעה בפרויקט מגורים ב -BEDFORD, ברוקלין , ניו-יורק