נדל"ן בארה"ב השקעה בפרויקט מגורים, ברוקלין 4, ניו יורק