נדל"ן בחו"ל – השקעה בבניין למגורים בטורנטו, אונטריו- קנדה 3