Category: מאי 2016

המודל העסקי של הגשמה זכה בפרס המוצר הפיננסי הנבחר בלונדון

לרגל תום שנת המס, הגשמה קיימה כנס מקצועי שבו הוצגו עקרונות המיסוי הנוגעים להשקעות שביצעו משקיעי החברה וניתן מידע פרקטי בנושא. מוזמנים למצוא את עצמכם בקליפ