Category: יולי 2016

שיעורי תפוסה, התחלות בנייה וצמיחה בתעסוקה: מחקרים בתחום מציגים כללי מחזוריות ברורים שמסייעים להחלטה מתי מומלץ להיכנס להשקעת נדל"ן. איזה עוד פרמטרים צריך לקחת בחשבון?

כחלק מחזון השקעות חוצה יבשות הקימה הגשמה במרכז העסקים בלונדון את Cogress, שמנהלת עבור משקיעי הגשמה את ההשקעות בבירה האנגלית.

בחירת קרן השקעות היא לא דבר של מה בכך, בעיקר נוכח העובדה שלהחלטה זו תהיה השפעה אמיתית על העתיד הכלכלי שלכם, או לכל הפחות על הרווחים הצפויים לכם.

בדרך לחופש כלכלי צריך לקבל החלטות קשות, וכיום ישנם כלים מדעיים שמסייעים לך כמשקיע לבחור בהשקעה המתאימה עבורך