Category: אוגוסט 2016

קשה שלא להבחין בשינויים שהתרחשו בקו הרקיע של תל אביב בעשור האחרון, אשר חלקו נובע מהתמורה בשוק המשרדים. סקירת שוק

מיכל מנצור, מנהלת קשרי משקיעים בהגשמה

אנו מכירים כיום את ברצלונה כאזור נדל"ן בצמיחה, אך שוכחים שעד לפני מספר שנים העיר היתה במשבר.

חיים כהן, המנכ"ל הנכנס של הגשמה, שוטח בפנינו בראיון אישי את השקפת עולמו

עו"ד חנן שמש, יו"ר ושותף בהגשמה, מסביר כיצד הנדל"ן המניב בארה"ב יושפע מכך