Category: אפריל 2016

נשיא ומייסד הגשמה כותב למשקיעי החברה לקראת החג: "האדם מתחיל בדרך שהתוו עבורו אולם בהמשך הוא קרוא לבחור ולסלול דרך ייחודית משלו"