השקעות

מיקרודל

מיקרודל הינה חברה ישראלית בעלת גישה ייחודית להמצאות, אשר שמה לה למטרה להפוך רעיונות פשוטים למוצרים הנמכרים בארץ ובעולם והמוגנים בזכויות.
החברה פועלת במגוון תחומים: מכשור רפואי, מוצרי בריאות, מוצרים לביטחון אישי ומוצרים שונים לבית. מגוון תחומי פעילות החברה מאפשרים פיזור סיכונים והגדלת הסיכויים להצלחת מיזמים יוצאי דופן. כל מיזם בפני עצמו עשוי להוביל ל"אקזיט" משמעותי ולרווח בחברת האם, בעלת השליטה בכל אחד מהמיזמים.
ההזדמנות הגדולה מצויה בעובדה שעל ידי השקעה ביחידה אחת נפתחות 14 אפשרויות שונות שנבחרו בקפידה מבין אלפי רעיונות.
רב המיזמים נמצאים בשלבי מוכנות לשיווק וחלקם בהליכים סופיים של פיתוח. 7 מתוך המיזמים מאוגדים כחברות בנות, בהן מחזיקה החברה בכמחצית ממניות החברות, אולם כולן בשליטתה. בכל אחד מהמיזמים בוחרת החברה את מיטב בעלי המקצוע כשותפים להובלת המיזם.
 • תמצית העסקה
  השקעה בסך 3,700,000 ש"ח לקבלת 16% ממניות חברת מיקרודל (רגילות) השקעה לפי שווי חברה של כ- 6,400,000 $. 
  על ידי השקעה ביחידה אחת נפתחות 14 יזמיות שונות של חברת האם, שנבחרו בקפידה מבין אלפי רעיונות.
 • השקעה
  גיוס                3,700,000 .₪
  יחי' השקעה    100,000 ₪
  המשקף שווי של 0.43% מהחברה לכל  יחידת השקעה 
 • זמן השקעה
  ללא הגבלת זמן.
 • תשואה צפויה
  על פי מדיניות החברה יחולקו 60% מהרווחים לבעלי המניות.
  בהתאם, כל רווח ו/או אקזיט בחברות הבנות- "יעלה'' לחברת האם –מיקרודל - ויחולק לבעלי המניות.
אזהרה: תשואות, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך הפרויקט מתבססים על תחזיות והערכות אשר שנמסרו ע"י יזם הפרויקט ועשויות שלא להתממש, אינן בשליטת קרן הגשמה ו/או המשקיעים אשר ייבחרו ע"י קרן הגשמה ועלולים להיות שונים מהותית מהמפורט לעיל, וזאת במידה ויחולו שינויים במהלך העסקה ותוצאותיה. האמור לעיל מהווה הצגה עקרונית של עקרונות העסקה בלבד על מנת שחברים במאגר המעוניינים יוכלו להחליט אם לנהל עם החברה משא ומתן בנוגע להשקעה. מודגש כי האמור במצגת זו אינו מהווה הצעה להשקעה. כל השקעה תיעשה לכל היותר ע”י 35 חברים ישראליים במאגר שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15 /ב לחוק ניירות ערך. ההתקשרות תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם. בחירת המשקיעים שישתתפו בהשקעה זו מבין חברי המאגר שיציעו להשתתף תבוצע לאחר משא ומתן עם המשקיעים, כאשר המשא ומתן ינוהל עם משקיעים לפי סדר פנייתם לחברה.