"הדרך הארוכה להגשמה עוברת ברשות הנמלים, בכפר השעשועים ובתאגידי מים"