תגובה בונה, תגובה הורסת: השפעת הרשתות החברתיות והתקשורת על עולם ההשקעות