שאלון יזמים

שאלון למיזמי נדל"ן

יזמים יקרים, אנא מלאו את השאלון הבא על מנת שנוכל לבחון את המיזם שלך ולחזור אליך בהקדם

* שם היזם / שם החברה

* טלפון

*אימייל

רקע על היזם / החברה (נא לפרט על ניסיון העבר, כולל דוגמאות לפרויקטים שהסתיימו)

כתובת הפרויקט

תמצית ותאור ההשקעה ( לדוגמא: מהו הנכס הנרכש, מה מתוכנן להיבנות/ להשביח, מתי צפוי המימוש או המימון המחודש )

תאריך החתימה בהסכם הרכישה

הסכום הנדרש בחוזה הרכישה

תאריך סגירת העסקה (קלוזינג)

הסכום הנדרש במועד סגירת העסקה (קלוזינג)

מועד קבלת היתר הבניה

סך עלות הפרויקט:

סך ההכנסה הצפויה בפרויקט

סך ההון העצמי הנדרש לפרויקט ( נא לפרט ליווי בנקאי, יזם, הגשמה ):

סך הרווח הצפוי בפרויקט

משך הפרויקט