"הסכם טוב נחתם כשחושבים על הרע מכול; בניהול מו"מ אנו עובדים אצל המשקיעים"