פותחים שנה בהילוך גבוה: ראיון עם יו"ר הגשמה, עו"ד חנן שמש