השקעה בנדל"ן החל מ- 100,000

לקבלת הצעות להשקעה ללא התחייבות, מלא פרטיך:

 *שם מלא
 *אימייל
 *טלפון
 מספר שותף

הצטרף למאגר המשקיעים ללא תשלום וקבל:

  • חשיפה להזדמנויות השקעה שהיו נגישות עד כה רק למשקיעים גדולים
  • אפשרות להשקיע החל מסכום נמוך של 100,000 ₪ בלבד!

הגשמה

הקרן אינה מוכרת יחידות השתתפות בה ואין באמור לעיל משום הצעה או הזמנה להשקעה כלשהי, אלא הצגה כללית של אפשרות הצטרפות למאגר משקיעי קרן הגשמה, אשר להם מועבר על ידי הקרן מידע לגבי השקעות ספציפיות שהם רשאים להציע להצטרף אליהם, הכל בכפוף לתקנון וכללי הקרן, כמפורט באתר הקרן. מודגש כי אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה כלשהי, ונתוני התשואה המוצגים הם דוגמא לתשואה שנבעה למשקיעים מסוימים בהשקעה מסוימת בה השתתפו. אין באמור משום התחייבות של הקרן שלחברים במאגר או למשקיעים אכן יצמחו רווחים בשיעור שיצוין או בכלל, והקרן אינה אחראית או ערבה בשום צורה שהיא להחזר ההשקעות למשקיעים או לרווחים שיהיו למשקיעים כתוצאה מהשקעתם בהשקעות השונות.