על מדע, מוח, כסף וחופש פיננסי: ארבעה שלבים בדרך להשקעה נכונה