שוק הנדל"ן הפולני דווקא לא יושב לבד בחושך

ניר יעקובוביץ', ראש תחום אירופה בהגשמה