מסלולי השקעה

על מנת לאפשר לכל אחד למצוא את ההשקעה המתאימה לאופיו ולמצבו הפיננסי מציעה הגשמה שני מסלולי השקעה מרכזיים:

השקעה במסלול מימון

באפיק זה כספם של המשקיעים משלים את ההון העצמי הדרוש ליזם עבור הפרויקט, המשקיעים במסלול זה מלווים כסף לפרויקט, ומתוך רווחי הפרויקט הצפויים תינתן קדימות למשקיעים במסלול המימון המקנה ריבית קבועה.
מסלול זה מקנה קדימות על פני יתר המשקיעים, והוא מציע בטוחות נדל"ניות בדמות שעבוד זכויות השותפות בחברת הנכס.

יתרונות המסלול

  • רף כניסה נמוך יחסית – כ-30 אלף דולר בלבד
  • צמצום מרכיב הסיכון –שעבוד זכויות השותפות בחברת הנכס

השקעה במסלול הון

באפיק זה כספם של המשקיעים משלים את ההון העצמי הדרוש ליזם עבור הפרויקט, ולמעשה נוצרת שותפות של ממש (לרבות ברישומי הבעלות) בפרויקט וברווחים הצפויים. התשואה היא נגזרת של הצלחת הפרויקט ואינה ידועה מראש, ולמשקיעים יש קדימות בחלוקת הרווחים על פני היזם. מסלול זה מציע הגנה באמצעות בעלות ישירה בנכס.

יתרונות המסלול

  • רף כניסה נמוך יחסית – כ-60 אלף דולר בלבד
  • הגנה מקיפה – ההשקעה מקנה לכם בעלות ישירה בנכס וזכויות משפטיות בו

הצטרפו לאלפי המשקיעים שבחרו להשקיע באמצעותנו