מודל מותאם אישית

מודל השקעה ייחודי בהתאמה אישית

בהגשמה כל אחד יכול לקחת חלק בחלום היזמי, בסכומים נגישים החל מ- 100,000 ₪. ההשקעה במיזם מתבצעת ע"י רכישת יחידת השקעה בסכום שהוגדר מראש, כאשר ניתן להשקיע יחידה אחת לכל הפחות בכל השקעה.

ההשקעה נעשית יחד, כקבוצת משקיעים, כאשר כל משקיע הוא שותף בפרויקט ובבעלותו חלק יחסי בפרויקט, בהתאם למספר יחידות ההשקעה שרכש. ההון שגויס מועבר ליזם לצורך השלמת ההון העצמי למיזם ספציפי שנבחן הקפידה. חלקה של הגשמה הינו % מהרווחים בלבד, ללא דמי ניהול שנתיים.

לצד האפשרות להרוויח, הסיכון הוא מגודר:
• הכסף "צבוע "- כלומר, כל משקיע בוחר בפרויקט ספציפי בו ישקיע את ההון שברשותו, במועד שנוח לו.
• בטוחות חזקות – הנכס נרשם על שם השותפות בה חבר המשקיע .
• משך ההשקעה הינו בינוני, לצורך צמצום החשיפה לתנודות השוק.
• הכסף נשאר אצל המשקיע עד להשקעה בפועל.
• כל השקעה נבחנת בקפידה ע"י מערך מקצועי ענף.
• ההשקעה נעשית יחד, כקבוצת משקיעים, כאשר כל משקיע הוא שותף בפרויקט ובבעלותו חלק יחסי בפרויקט, בהתאם למספר יחידות ההשקעה שרכש.

תהליך ההצטרפות להשקעה

מצטרפים למאגר המשקיעים הסגור של הגשמה על ידי מילוי פרטים בעמוד הצטרף למאגר המשקיעים באתר. ההרשמה הינה בחינם וללא התחייבות.
עם הצטרפותך, יצור איתך קשר מנהל קשרי משקיעים האישי שלך אשר יעמוד לרשותך ויקנה לך הסבר מפורט אודות תהליך ההשקעה.

לאחר הצטרפותך, יוצגו בפניך השקעות איכותיות הנבחנות בקפידה ע"י הגשמה;
מעת לעת נשלח אליך למייל ניוזלטר השקעה חדשה המפרט בקצרה על תמצית, סוג, משך והתשואה הצפויה לאותה עסקה, וזאת על מנת לאפשר לך לבחון את ההשקעה.

ככל והתעניינת בקבלת פרטים נוספים אודות ההשקעה הנבחנת, לרשותך אפשרות לצפות במצגת מפורטת המסבירה את כל עקרונות ההשקעה באזורך האישי באתר, או ליצור קשר עם מנהל קשרי המשקיעים האישי שלך לקבלת מצגת ההשקעה ומענה על שאלותיך.

לאחר עיון בפרטי ההשקעה הנבחנת במצגת, עליך להחליט אם ברצונך להצטרף להשקעה כמשקיע בפועל. ההשקעה בפועל נעשית באמצעות יחידות השקעה בסכום של החל מ- 100,000 ₪, או כפי שנקבע פר אותה השקעה.
באם החלטת להשקיע, עליך להשלים את תהליך כניסתך כמשקיע בפועל להשקעה המסוימת ע"י העברת מסמכי ההצטרפות החתומים על ידיך למשרדי הגשמה והעברת סך יחידת ההשקעה, כפי שנקבע, לחשבון ייעודי של ההשקעה, עד שלושה ימי עסקים ממועד חתימתך על מסמכי ההצטרפות.
לרווחתך, כספי ההשקעה מגויסים בסמוך למועד יציאת ההשקעה לדרך.

מעת העמדת כספי ההשקעה ולאורך כל תקופת ההשקעה, אנו נשלח לך עדכונים שוטפים על התקדמות הפרויקט ועל עמידתו בתוכנית העסקית.
בסמוך למועד ההשקעה, ישלח אליך תיק משקיע הכולל את כל מסמכי ההשקעה.
כמו כן, אנו מזמינים אותך להיות בקשר רציף עם הנציג האישי שלך מטעם הגשמה.

עם סיום ההשקעה , תקבל את כספך ואת התשואה על השקעתך, וחשבון ההשקעה ייסגר.

משרדי הגשמה
כפר סבא | ויצמן 34, 4424712

טלפון 03-5389900
פקס 09-7468887

דוא"ל office@kerenhagshama.co.il

הצטרף לאלפי המשקיעים שכבר נהנים מרווחים