מהתב"ע ועד להקמת בניין מגורים: כל השלבים שיזם מקצועי עובר עד לאכלוס