לא על התשואה לבדה: כך תעריכו באופן מקצועי את שוויו הריאלי של נכס מניב