"על מנת שיזמות איכותית תצליח היא צריכה את הבלמים שיאפשרו לה להגביר מהירות"