יום האהבה הבינלאומי, גרסת הנדל"ן – המבנים שנוצרו בשם האהבה